دانلود آهنگ جدید یه قفس از شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ یه قفس از شادمهر عقیلی

متن آهنگ یه قفس از شادمهر عقیلی
 
یه قفس اینوَر در یه قفس پشت دره
بی تو هر تجربه ای یا بَده یا بدتره
بی تو هر تجربه ای یه تلاش بیخوده
روتو کردی اونطرف تا نبینی چی شده
فرق نمیکنه کجام، هرکجا نیستی بَده
وقتی بات حرف میزنم با سکوت جواب نده
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه
♫♫♫♫
یه قفس اینور در یه قفس پشت دره
بی تو هر تجربه ای یا بَده یا بدتره
از جایی شروع نکن که تهش نبودنه
یه قدم دورتر از این خط قرمز منه
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه
♫♫♫♫
یه قفس اینوَر در یه قفس پشت دره
بی تو هر تجربه ای یا بَده یا بدتره
بی تو هر تجربه ای یه تلاش بیخوده
روتو کردی اونطرف تا نبینی چی شده
فرق نمیکنه کجام، هرکجا نیستی بَده
وقتی بات حرف میزنم با سکوت جواب نده
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه
هرکدوم از ما یه جور نگران بعدشه
چجوری صدات کنم، تا غمم شنیده شه